logo JMS

Weź głęboki oddech...

...i ciesz się powiewem świeżości

Po co czyścić instalacje klimatyzacyjne i wentylacje?


Cztery podstawowe powody, dla których należy czyścić instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne:

  • zapewnienie w pomieszczeniach warunków wpływających korzystnie (ewentualnie obojętnie) na zdrowie ludzkie
  • utrzymanie założonych przez projektanta parametrów pracy urządzeń
  • ograniczenie zagrożenia pożarem i wybuchem
  • obowiązujący w Polsce stan prawny

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są projektowane i montowane w celu poprawy jakości powietrza i zapewnienia komfortu wewnątrz pomieszczeń. Zdarza się jednak, że zaraz po montażu można stwierdzić w nich liczne zanieczyszczenia. Badania naukowe wykazują, że zanieczyszczenia pomieszczeń często pochodzą z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Większość osób spędza obecnie do 90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę ze strat, spowodowanych zwolnieniami chorobowymi pracowników. Oprócz obniżenia wydajności pracy, pociągają one za sobą stratę naprawdę dużych pieniędzy. Należy również uświadomić sobie, że kilkadziesiąt procent społeczeństwa stanowią alergicy.

Pyły, mikroorganizmy, pozostałości materiałów budowlanych i inne zanieczyszczenia mogą spowodować, że kanały doprowadzające powietrze zamieniają się w źródło substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi przebywających w takich budynkach. grzyby, bakterie, elementy izolacji, zapachy i cząstki organiczne to tylko niektóre z elementów, które są najczęstszym źródłem problemów wynikłych z nieodpowiednio prowadzonych prac konserwacyjnych, jak również i brak świadomości ze strony administracji obiektów. Ocenia się, że powierzchnia wewnętrzna przewodów wentylacyjnych odpowiada w dzisiejszych budynkach około 10% całkowitej powierzchni podłóg. Podłogi czyszczone są co najmniej raz na tydzień, ale kanały wentylacyjne, które powinny zapewniać nam czyste, świeże i bogate w tlen powietrze, czasami nie są czyszczone przez cały czas eksploatacji budynku!

Przepisy dotyczące instalacji powietrznych mówią, że wszędzie tam, gdzie instalacje są montowane, należy zapewnić ich konserwację. Ponadto, zanieczyszczona instalacja to zwiększone zużycie energii, podwyższone ryzyko korozji i zagrożenia pożarem. Prawidłowa konserwacja powinna obejmować badania laboratoryjne, monitoring i ewentualne czyszczenie połączone z dezynfekcją. Częstotliwość wykonywania takich prac zależy od lokalizacji i przeznaczenia obiektu. Zazwyczaj decyzję o czyszczeniu instalacji podejmuje się po wykonaniu wizualnej inspekcji stanu czystości wnętrza instalacji.