logo JMS

Weź głęboki oddech...

...i ciesz się powiewem świeżości

Monitoring
kanałów


Stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych sprawdzamy za pomocą zdalnie sterowanego robota wyposażonego w kamerę cyfrową, która pozwala na ocenę nagromadzonych zanieczyszczeń oraz pozwala stwierdzić ewentualne występowanie pary wodnej i wilgoci.

Posiadamy kilka rodzajów urządzeń inspekcyjnych: w zależności od potrzeb wybieramy kamerę do kanałów poziomych bądź też pionowych, pozwalającą nam na nagranie filmu mini-DV jak i wykonanie zdjęć, które zapisujemy na nośnikach cyfrowych.

W większości starych systemów wentylacyjnych wycinamy otwory rewizyjne, przez które wprowadzamy robota do przeprowadzenia kontroli stanu zanieczyszczenia kanału. Po dokonaniu inspekcji zaślepiamy otwory klapami rewizyjnymi. Otwory te wykorzystuje się następnie do wprowadzenia urządzenia czyszczącego, a w przyszłości do wykonywania kolejnych inspekcji.

Czyszczenie
instalacji


Znając stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych przystepujemy do ich czyszczenia. W zależności od wymiarów kanałów, ich kształtu oraz stanu zabrudzenia dobieramy odpowiednie szczotki, urządzenia czyszczące i podciśnieniowe.

Metoda czyszczenia stosowana przez naszą firmę polega na wprowadzeniu do kanału szczotki na obrotowym giętkim wałku i usunięciu z kanału oderwanego od ścianek brudu za pomocą urządzenia podciśnieniowego.

Firma nasza posiada kilka rodzajów urządzeń czyszczących i podciśnieniowych stosowanych w zależności od przekrojów i stanu zanieczyszczenia, wyprodukowanych przez światowych liderów w dziedzinie wentylacji: duńskiej firny Triventek i fińskiej firmy Lifa Air. Urządzenia podciśnieniowe wyposażone są w wymienne sekcje filtrujące zanieczyszczone powietrze - włóknina filtrująca, filtr przedwstępny oraz tzw. filtry HEPA o dużej - 99% skuteczności.

Ponowna
inspekcja


Po wykonaniu czyszczenia ponownie wprowadzamy do instalacji robota z kamerą w celu sprawdzenia efektów naszych działań. Klient może porównać stan instalacji przed i po czyszczeniu i stwierdzić czy wszystko zostało prawidłowo wykonane.

Dezynfekcja
kanałów


Po zakończeniu czyszczenia i kontroli skuteczności tego procesu przystępujemy do dezynfekcji instalacji wentylacyjnej. Stosujemy środki usuwające nieprzyjemny zapach lub środki zapachowe. Środki chemiczne wprowadza się w kanał wentylacyjny w postaci "mgiełki" rozpylonej za pomocą specjalnych dysz.

Akty prawne
i obowiązujące przepisy


Prawem każdego człowieka jest oddychanie zdrowym i czysty powietrzem.

Jest to jedna z zasad sformułowanych w 2000 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Stwierdzono w niej, że jakość powietrza we wnętrzu budynków jest wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka. Odpowiednia jakość powietrza w budynkach zależy przede wsyzstkim od czystości instalacji doprowadzających i odprowadzających powietrze do pomieszczeń, w których żyją i przebywają ludzie.

Niezależnie od tej zasady polskie i europejskie prawodawstwo nakłada na zarządców budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązki okresowego kontrolowania stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych i utrzymywania instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania. Są to akty:

  • Norma PN-EN 15780: 2011
  • Norma PN-EN 12097: 2007
  • Norma PN-EN 13053: 2006
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999r. (Dz.U. z 1999r. nr 74 poz. 836 z późn.zm.)
  • Prawo budowlane: (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz.1623)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 roku (Dz.U. z 2010r. Nr.109, poz. 719)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.04.2012r. (Dz.U. z 26.04.2012r. poz.452)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. (Dz.U. z 29.06.2012r. poz.739)
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

Szczegółowe informacje zawarte w rozporządzeniach

Nasza firma JMS - Czyszczenie wentylacji s.c. zgodnie z tą zasadą zajmuje się badaniem stanu zanieczyszczeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a następnie czyszczeniem ich, dezynfekcją i ponowną kontrolą czystości.